Go to

Przenieś dalej

Pytanie przenieś dalej (en. carry forward) umożliwia budowane pytań z dynamicznie tworzonymi opcjami odpowiedzi na bazie odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze (źródłowe) pytanie.
przenieś dalej
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Pytanie z opcjami wyboru.
  • Pogłębienie odpowiedzi dla wybranego pytania.

OPCJE

Pytanie przenieś dalej występuje w dwóch opcjach.

  • Pojedynczego lub wielokrotnego wyboru pionowe.

[S] USTAWIENIA

Przekazanie odpowiedzi. Wybierz czy zostaną przekazane odpowiedzi zaznaczone czy nie zaznaczone.

Wielokrotny wybór. Ustaw możliwość zaznaczenia wielu opcji odpowiedzi.

Komentarz. Dodaj (opcjonalne) pole komentarza do pytania.

WYGLĄD PYTANIA

Pytanie źródłowe
pytanie źródłowe
Pytanie przeniesione
Pytanie przeniesione

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
    Przenieś dalej
  2. Wpisz treść pytania.
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
  4. Wybierz pytanie źródłowe.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Pytane źródłowe może być umieszczone na tej samej stronie lub na stronie poprzedzającej pytanie Przenieś dalej.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.