Go to

Mierniki

Mierniki umożliwiają wykonywanie działań arytmetycznych na pytaniach ankiety oraz automatyczne wyliczanie wskaźników bazujących na wybranych pytaniach.

Dzięki miernikom będziesz mógł :

 • Stworzyć złożony wskaźnik satysfakcji taki jak CSI (Customer Satisfaction Index).
 • Zbudować test online oraz wyliczyć sumę lub średnią ilość punktów dla testu.
 • Wyliczyć wskaźnik NPS.
  Miernik

Aby dodać nowy miernik :

Pytanie

 1. Wejdź w tryb edycji pytania i włącz opcję Punktacja.
 2. Dodaj punkty do opcji odpowiedzi.
  Dodaj punkty
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Mierniki bazują na punktacji przypisanej do opcji odpowiedzi. Punkty możesz dodać w dowolnym momencie. Rekomendujemy ustawienie punktacji w momencie dodawania pytań do ankiety.

Mierniki

 1. Wciśnij przycisk Mierniki.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK.
  Dodaj miernik
 3. Wpisz nazwę miernika oraz wybierz typ prezentacji wyniku (np. Procenty).
 4. Dodaj pytania do miernika.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ lub ZAPISZ I DODAJ AKCJĘ.

UWAGI. Opcja ZAPISZ I DODAJ AKCJĘ przeniesie Cię po zapisaniu miernika do Powiadomień gdzie będziesz mógł ustawić akcję dla miernika np. wyślij email jeśli wartość miernika będzie mniejsza niż X.

Działanie punktów i procentów :

TypFormuła (Odpowiedź)PrzykładOpis
Punkty∑ (Q1 + Q2 + … + Qn)1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3Suma punktów uzyskanych przez respondenta.
Punkty (średnia)(Q1 + Q2 + … + Qn)
∑ ————————
max (Q1 + Q2 + … + Qn)
1 + 0 + 1 + 1 + 0 /
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0.6
Suma punktów uzyskanych przez respondenta, dzielona przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów.
Procenty(Q1 + Q2 + … Qn)
∑ ———————— x100%
max (Q1 + Q2 + … + Qn)
(1 + 0 + 1 + 1 + 0 /
1 + 1 + 1 + 1 + 1) * 100% = 60%
Suma punktów uzyskanych przez respondenta, dzielona przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów. Wynik prezentowany jest jako wartość procentowa.
NPS%Detraktorów – %Promotorów60% – 40% = 20Wskaźnik NPS.

UWAGI. Punkty ujemne nie są brane pod uwagę do wyliczania całkowitej możliwej do osiągnięcia ilości punktów.

Na poziomie raportu zagregowanego miernik jest wyliczany jako

                suma uzyskanych punktów dla wszystkich odpowiedzi
Miernik = ———————————————————————————————————-
suma wszystkich możliwych do uzyskania punktów (z pominięciem pytań NA)

Mierniki są przetwarzane w czasie rzeczywistym, tak jak pytania ankietowe. Miernik można dowolnie modyfikować w trakcie pracy z ankietą i będzie on zawsze automatycznie przeliczany.

Skala mierników

Skala mierników automatycznie dostosowuje się do ankiety. Jeśli chcesz, aby skala miała zawsze te same wartości zaznacz opcję Uwzględnij puste wartości.

Tryb testu

Tryb testu umożliwia dodanie jednego lub dwóch przedziałów zaliczających test.

Przykład

Jeden próg zaliczenia. Ustaw jeśli chcesz podać liczbę punktów zaliczających test np. 50. Osoby, które uzyskały 49 punktów lub mniej są traktowane jako osoby, które nie zaliczyły testu. Osoby, które uzyskały 50 punktów lub więcej to osoby, które zaliczyły test.

Przykład

Dwa progi zaliczenia. Ustaw jeśli chcesz przypisać różne oceny w zależności od osiągniętego progu np. 50 ; 80. W ten sposób uzyskujemy trzy przedziały mnie niż 50 ; 50 – 79.99 ; 80 lub więcej.

Akcje 

Dodatkowo dla stworzonego miernika możesz ustawić akcję :

 • Prezentację wyniku (na zakończenie ankiety).
 • Automatyczne powiadomienie email.
 • Automatyczne utworzenie zadania w Zendesk.
 • Automatyczne utworzenie wpisu na kanale Slack.
 • Wywołanie webhook.

Aby to zrobić przejdź do Powiadomień.

W miernikach możesz wykorzystać pytania :

 • Wyboru.
 • NPS.
 • Macierzowymi (za wyjątkiem pytania macierzowego z listą wyboru oraz macierzowe otwarte).
 • Numeryczne lub suwak.
 • Ocena.

UWAGI. Usunięcie miernika z projektu ankiety spowoduje usunięcie miernika z raportu. Będziesz mógł go dodać ponownie po usunięciu.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.