Go to

Dostępne rodzaje pytań

SurveyLab udostępnia ponad 25 rodzajów pytań dla ankiet. Każdy rodzaj pytania jest inaczej wizualizowany na raportach.

Pytania pojedynczego wyboru

Ten rodzaj pytania pozwala na wybór jednej odpowiedzi z dostępnej listy. Na raportach odpowiedzi prezentowane są w postaci słupków oraz informacji o liczbie oraz procentowym rozkładzie odpowiedzi.

 • Pojedynczego wyboru (pionowo).
 • Pojedynczego wyboru (poziomo).
 • Pojedynczego wyboru (lista).
 • Pojedynczego wyboru (lista z wyszukiwarką).
 • Pojedynczego wyboru (zdjęcie).
 • Net Promoter Score (NPS).
 • Ocena
 • Tak / Nie

Pytania wielokrotnego wyboru

Ten rodzaj pytania pozwala na wybór wielu odpowiedzi z pośród dostępnych opcji. Na raportach odpowiedzi prezentowane są w postaci słupków oraz informacji o liczbie oraz procentowym rozkładzie odpowiedzi.

 • Wielokrotnego wyboru (pionowo)
 • Wielokrotnego wyboru (poziomo)

Pytania macierzowe

Ten rodzaj pytania pozwala na wybór wielu odpowiedzi z pośród dostępnych opcji. Na raportach odpowiedzi prezentowane są w postaci tabeli.

 • Macierzowe pojedynczego wyboru
 • Macierzowe pojedynczego wyboru (skala)
 • Macierzowe wielokrotnego wyboru
 • Macierzowe wielokrotnego wyboru (lista)
 • Macierzowe otwarte

Pytania opisowe

Ten rodzaj pytania pozwala na wpisanie odpowiedzi przez respondenta. Na raportach odpowiedzi prezentowane są w sposób, w który zostały zapisane przez respondenta.

 • Otwarte jedno pole
 • Otwarte jedno lub wiele pól
 • Otwarte – esej
 • Otwarte – numeryczne
 • Otwarte – data, godzina

Pytania zaawansowane

 • Pytanie rankingowe
 • Pytanie typu heat mapa
 • Pytanie typu hot spot
 • Dodaj plik
 • Przenieś dalej

Elementy dodatkowe

Dodatkowe elementy formatujące umożliwiające dodanie zdjęcia, dodatkowego opisu lub odstępu między pytaniami.

 • Informacja – zdjęcie / video / opis / odstęp

UWAGI. Więcej informacji oraz przykłady na temat dostępnych rodzajów pytań znajdziesz w części Pytania ankietowe.