Go to

Czy SurveyLab ma wbudowany mechanizm scoringu?

Tak. System umożliwia przypisywanie punktów do poszczególnych wariantów odpowiedzi oraz wag do poszczególnych pytań. Funkcjonalność dostępna jest dla ankiet i testów. Po wypełnieniu ankiety / testu przez respondenta system automatycznie wylicza i wyniki na podstawie ustalonej punktacji.

Aby dodać punktację do testu należy po każdym wariancie odpowiedzi postawić średnik, a następnie wpisać liczbę punktów. Poszczególne warianty odpowiedzi należy rozdzielić znakiem enter.

UWAGI. Jako ilość punktów możesz wpisać dowolną liczbę całkowitą (np. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3). Ułamki nie są obsługiwane.

Powiązane strony