Go to

Bloki

Blok jest elementem grupującym strony ankiety. Możesz podzielić ankietę na dowolną ilość bloków oraz ustawić rotację i logikę dla każdego bloku.

Aby włączyć bloki :

  1. Przejdź do projektu ankiety.
  2. Przejdź do zakładki USTAWIENIA.
  3. Wciśnij przycisk Wyświetl bloki.

Aby włączyć randomizację bloków :

  1. Wciśnij przycisk RANDOMIZACJA BLOKÓW.
  2. Typ randomizacji Losowa.

Wykorzystanie bloków :

  • Uproszczenie logiki ankiety
  • Rotowanie wydzielonych części ankiety / testu
  • Losowanie pytań dla wybranej części ankiety / testu
Blok Strona Pytanie

Bloki często wykorzystywane są w badaniach marketingowych, w szczególności w testowaniu reklam lub konceptów marketingowych. Kolejność prezentacji określonych informacji (np. reklam) może wpłynąć na ich ocenę, konieczne jest stosowanie mechanizmów (takich jak rotacja) pomagających eliminować tego problemy.

Dodatkowo możesz oznaczyć bloki, które nie będą rotowane. Dzięki tej funkcjonalności możesz stworzyć blok stron (np. wprowadzenie, metryczka, blok powiązanych ze sobą pytań), które nie będą rotowane lub zawsze będą rotowane jako grupa powiązanych stron / pytań.

UWAGI. Włączenie rotacji bloków skutkuje wyłączeniem działania logiki bloków.

* Funkcjonalność dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.

Powiązane strony