Go to

Co to jest liczba wyświetleń?

Wyświetlenia (impresje) to miara mówiąca ile razy dana ankieta została wyświetlona, bez względu na to czy została ona wypełniona przez respondenta czy nie.

Przykład

Link do ankiety umieszczony na stronie www może zostać kliknięty 744 razy, ale jedynie 445 osób wypełni ankietę, do której on prowadzi. W takim przypadku liczba wyświetleń (impresji) wyniesie 744, natomiast liczba wypełnionych ankiet 445, co stanowi 60% ilość wypełnionych ankiet w stosunku do ilości wyświetleń.

Wyświetlenia liczone są tylko raz. Oznacza to, że jeśli respondent zamknie okno przeglądarki i następnie ponownie kliknie na link ankiety to będzie on rozpoznawany jako powracająca osoba i nie zostanie ponownie policzony w statystykach.

UWAGI. Termin "impresja" został zapożyczony z marketingu. W reklamie internetowej impresja (en. impression) oznacza ilość wyświetleń reklamy, bez względu na to czy została ona kliknięta czy nie.