Go to

Import danych do MS Excel (.CSV)

Poniżej znajdziesz opis pokazujący jak należy zaimportować plik .csv do MS Excel. SurveyLab wspiera również natywne format MS Excel (XLSX).

Aby importować dane do MS Excel :

 1. Po otwarciu programu MS Excel przejdź do zakładki Dane (jeśli korzystasz z Excel 2003 wybierz Plik, a następnie wciśnij przycisk Otwórz).
 2. W części Dane zewnętrzne wybierz Z tekstu.
  Import danych z tekstu
 3. Zaznacz plik, który chcesz importować i wciśnij przycisk Importuj.
 4. W części Typ danych źródłowych wybierz opcję Rozdzielany.
 5. Ustaw Pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8) lub 1250 : Europa Środkowa (Windows) i wciśnij przycisk Dalej.
  import wyników ankiety do excel (typ pliku)
 6. Ustaw ograniczniki jako Przecinek i wciśnij przycisk Dalej. Upewnij się, że Przecinek jest jedyną zaznaczoną opcją.
  Import wyników ankiety (ograniczniki)
 7. Format danych ustaw jako Ogólny i wciśnij przycisk Zakończ.
  import wyników do excel (format danych)
 8. Wybierz komórkę początkową w arkuszu, w którym chcesz umieścić dane i wciśnij OK.

UWAGI. Eksportowany z SurveyLab plik .zip zawiera dwa pliki. W przypadku MS Excel rekomendujemy korzystanie z pliku compact. Plik ten zawiera odpowiedzi na pytania pojedynczego wyboru zapisane w jednej kolumnie.

Kodowanie znaków

W większości przypadków strona kodowa Unicode (UTF-8) lub 1250 : Europa Środkowa (Windows) będzie odpowiednia. Jeśli twoje znaki narodowe nie importują się poprawnie sprawdź inne dostępne strony kodowe lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.