Go to

Przyciski nawigacji

SurveyLab pozwala na zmianę położenia przycisków nawigacji w kwestionariuszu ankiety. Dostępne są cztery opcje :

  • Z lewej strony
  • Z prawej strony
  • Po środku
  • Wyrównane do krawędzi (wyjustowane)

 


Powiązane strony