Go to

Usuwanie konta

Jeżeli nie chcesz już korzystać z systemu możesz całkowicie usunąć swoje konto w SurveyLab. Aby to zrobić wejdź do aplikacji Konto > Ustawienia konta i przejdź do dolnej części strony.

Aby usunąć konto :

  1. Przejdź do zakładki [S] Ustawienia konta, a następnie Ustawienia konta.
  2. Wciśnij przycisk Usuń konto. Usuń konto
  3. Potwierdź operację hasłem i wciśnij przycisk USUŃ.
  4. Otrzymasz automatyczne powiadomienie z potwierdzeniem operacji oraz informacją o rozpoczęciu procedury usuwania konta z systemu. Cały proces trwa 3 dni i jest podzielony na trzy etapy – 1 wyłączenie konta, 2 blokada konta, 3 usunięcie konta.

UWAGI. Tej operacji nie można cofnąć. W wyniku operacji zostanie usunięte Twoje konto oraz wszystkie zapisane na nim dane. Danych z usuniętego konta nie można odzyskać, zostaną one całkowicie usunięte.