Go to

Zmień hasło

Zmień hasło przypisane do Twojego konta SurveyLab.

Aby zmienić hasło wejdź do aplikacji Konto | Zmiana Hasła.

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia konta.
  2. Wciśnij przycisk Bezpieczeństwo.
  3. Wprowadź aktualnie używane hasło.
    Aktualne hasło
  4. Wprowadź nowe hasło (minimum 8 znaków).
  5. Wprowadź ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia poprawności hasła.
  6. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Jeśli korzystasz z konta Enterprise możesz zmienić reguły dotyczące siły hasła oraz zdefiniować politykę zarządzania hasłami dla swojego konta (dla wszystkich użytkowników korzystających z konta).

UWAGI. Hasło powinno składać się minimum z 8 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne (np. ! @ # $ % ^ & * ).