Go to

Tokeny ankiet online

Token to indywidualny kod dostępu do ankiety, który może zostać przesłany mailem lub wydrukowany i następnie przekazane w formie papierowej respondentom. Dzięki temu nie tylko zabezpieczysz dostęp do ankiety ale również zyskujemy pewność, że dana osoba wypełni ankietę tylko raz. Rozwiązanie zapewnia pełną anonimowość wyników prowadzonych badań.

Aby skorzystać z funkcjonalności tokenów :

  1. Przejdź do ustawień kolektora.ustawienia kolektora
  2. Włącz opcję Dostęp przy pomocy tokena i wpisz / wklej tokeny rozdzielane znakiem ENTER. tokeny

Po ustawieniu tej opcji dostęp do ankiety zostanie zabezpieczony tokenem. Jedynie osoba dysponująca tokenem będzie mogła wypełnić ankietę.

Aby pobrać listę tokenów :

  1. Przejdź do raportu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk [D] Pobierz raport.
  3. Wybierze opcję TOKENY (CSV).
     

UWAGI. Pobranie tokenów będzie możliwe jeśli dla ankiet masz zebranych minimum 10 odpowiedzi. W ten sposób dbamy o pełną anonimowość wyników.

Funkcjonalność tokenów można wykorzystać m. in. do prowadzenia badań ankietowych w sytuacjach, w których pracownicy korzystają ze współdzielonych komputerów lub prowadzenia konkursów dla pracowników z wykorzystaniem ankiet / formularzy online.

* Funkcjonalność dostępna w pakiecie Advanced, Professional i Enterprise.