Go to

Gdzie znajdę link do ankiety?

Aby stworzyć link do ankiety musisz wcześniej stworzyć kolektor lub skopiować link (URL) z istniejącego kolektora.

Jeśli nie masz stworzonego kolektora :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz stworzyć link i wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.
  dodaj kolektor
 3. Wybierz nazwę oraz ustawienia kolektora (zmiany zostaną zapisane automatycznie).
 4. Włącz kolektor przyciskiem Zbieranie odpowiedzi.
 5. Wejdź w zakładkę Link.
 6. Skopiuj link (URL) do ankiety.

Jeśli stworzyłeś już kolektor :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz stworzyć link i wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
 2. Jeśli kolektor nie jest włączony, włącz go przyciskiem [C] WŁĄCZ.
  włącz kolektor
 3. Wybierz kolektor, dla którego chcesz skopiować link (URL) i wciśnij przycisk [S] UDOSTĘPNIJ.
 4. Skopiuj link (URL) do ankiety.

W systemie znajdziesz również linki przygotowane do wykorzystania w różnych kanałach – Facebook / Twitter, online na stronach www, okienko pop-up, kod QR.

UWAGI. URL (Uniform Resource Locator) to ujednolicony format adresowania zasobów (stron, plików, usług) w Internecie. SurveyLab jest internetowym systemem ankiet dlatego każda ankieta posiada swój unikalny adres URL.