Go to

Metody dystrybucji ankiet

SurveyLab daje w pełni multikanałowe doświadczenie i udostępnia szereg metod dystrybucji ankiet i testów. Odpowiedzi możesz zbierać za pomocą linka umieszczonego na stronie www, widgetu www, emaila, SMSa, kodu QR, aplikacji mobilnej lub naszego systemu mailingowego.

Do wyboru masz sześć metod dystrybucji :

Uniwersalny link ankiety. Metoda pozwala na zebrania odpowiedzi poprzez Email, WWW / IFRAME, Pop-up, lub Kod QR.
URL Link
Dostępne opcje :

 • Link – Link do ankiety, do dystrybucji za pomocą dowolnego programu pocztowego (np. MS Outlook, Gmail) lub umieszczenia na stronie www (również za pomocą IFRAME).
 • Popup – Kod javascript do umieszczenia na stronie www.
 • Kod QR – Kod QR zawierający link ankiety do wykorzystania w materiałach marketingowych i obsługowych (np. na wizytówkach, ulotkach, naklejkach)

Aby rozpocząć zbieranie odpowiedzi :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz zebrać dane i wciśnij przycisk kolektor Zbierz odpowiedzi.
 2. Wybierz kolektor za pomocą, którego chcesz zebrać dane lub utwórz nowy kolektor (wciskając przycisk + DODAJ KOLEKTOR).
 3. Wciśnij przycisk [E] WŁĄCZ, aby aktywować kolektor.
 4. Wciśnij przycisk [S] UDOSTĘPNIJ.
 5. Skopiuj link do ankiety.

Widget

Metoda pozwala na zebranie odpowiedzi bezpośrednio na stronie www poprzez widget. 

 • Widget – Kod javascript wywołujący widget ankiety wyświetlany na stronie www. Widgety są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu możesz określić zdarzenie, które wywoła widget.

Zaproszenie email / SMS

Metoda pozwala na zbieranie odpowiedzi wysyłając wiadomości email lub sms bezpośrednio z SurveyLab. W ten sposób dodatkowo zyskujesz możliwość śledzenia statusu wypełnienia ankiet przez respondentów oraz wysłania ankiety powtórnie jedynie do respondentów, którzy nie otworzyli ankiety.
Zaproszenie email / SMS

Dostępne opcje :

 • Email – Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab.
 • Ankieta w emailu (pojedyncze pytanie) – Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab. Pierwsze pytanie będzie zagnieżdżone bezpośrednio w mailu.
 • SMS – Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą SMS bezpośrednio z SurveyLab.

Aby aktywować wysyłkę ankiet z SurveyLab :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz zebrać dane i wciśnij przycisk kolektor ZBIERZ ODPOWIEDZI.
 2. Wybierz kolektor za pomocą, którego chcesz zebrać dane albo stwórz nowy.
 3. Wciśnij przycisk [S] UDOSTĘPNIJ.
 4. Wciśnij przycisk Wiadomości, aby edytować treść wiadomości z zaproszeniem do ankiety.
 5. Wciśnij przycisk Kontakty, aby dodaj adresy email respondentów.
 6. Wciśnij przycisk [E] Włącz, aby aktywować kolektor i wysłać ankietę.

 

UWAGI. Każda wiadomość email wysyłana za pomocą systemu SurveyLab powinna zawierać parametr {$surveyLink}, który system zamienia na link ankiety w czasie wysyłki oraz {$optOutLink}, który umożliwia rezygnację przez respondenta z otrzymywania dalszych maili. Jeśli korzystasz z formatowania HTML i chcesz ukryć link do ankiety w tekście pamiętaj, aby wybrać protokół <inny>.

 

360 Feedback

Przeprowadź ankietę 360 stopni. Zbierz odpowiedzi za pomocą emaili lub smsów wysłanych bezpośrednio z SurveyLab. Dodatkowo możesz oznaczyć relacje między uczestnikami badania, aby zautomatyzować proces generowania raportów dla ocenianych osób.
360 feedback
Dostępne opcje :

 • Email – Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab.
 • Ankieta w emailu (pojedyncze pytanie) – Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab. Pierwsze pytanie będzie zagnieżdżone bezpośrednio w mailu.
 • SMS – Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą SMS bezpośrednio z SurveyLab.

Mobile app

Zbieraj odpowiedzi poprzez dedykowaną aplikację mobilną. W ten sposób możesz zebrać wyniki dla swojej ankiety będąc offline. System automatycznie zsynchronizuje zebrane odpowiedzi z Twoim kontem jak tylko połączysz się z Internetem.
Mobile app
Dostępne opcje :

 • Mobile app – Zbierz odpowiedzi za pomocą aplikacji mobilnej (Android, iOS).

Kup odpowiedzi 

Ponad 250 M respondentów w 150 krajach czeka na Ciebie.

Potrzebujesz dostępu do dedykowanej próby badawczej. Skontaktuj się z nami, napisz do nas : [email protected].