Go to

Formatowanie zaproszeń do wypełnienia ankiety

Funkcjonalność (dla zaproszeń do wypełniania ankiety wysyłanych bezpośrednio z SurveyLab) pozwala na ustawienie rozmiaru, stylu i koloru czcionki maila z zaproszeniem do wypełnienia ankiety.

Aby skorzystać z opcji należy :

  1. Wybierz ankietę i wcisnąć [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
    Lista ankiet
  2. Wciśnij przycisk +DODAJ KOLEKTOR.
    Dodaj kolektor
  3. W metodach dystrybucji wybierz Zaproszenia email/SMS.
  4. Wciśnij przycisk Zaproszenia i zacznij edycję zaproszeń.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional, Enterprise.