Go to

Jak wysłać ankietę w emailu?

Funkcjonalność ankiet w emailu umożliwia na umieszczenie (zagnieżdżenie) pierwszego pytania ankiety bezpośrednio w mailu. Dzięki temu Twój respondent zobaczy ankietę od razu jak otworzy wiadomość email.

Aby stworzyć ankietę, która będzie osadzona w mailu :

  1. Wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
  2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.
  3. Jako metodę dystrybucji wybierz Zaproszenia email / SMS.
  4. Jako typ zaproszenia wybierz Ankieta w mailu (pojedyncze pytanie)

Respondent w otrzymanym emailu zobaczy tylko pierwsze pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi zostanie przekierowany do ankiety.

UWAGI. Ankiety w mailach nie wspierają pytań typu ranking, heat mapa, hot spot. Wynika to z ograniczeń stojących po stronie programów pocztowych.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.