Go to

Pobierz ankietę

Możesz pobrać ankietę w formacie PDF, aby pracować z nią offline. Dzięki temu będziesz mógł udostępnić ankietę w formie papierowej swoim respondentom lub pracować nad projektem ankiety offline.

Aby pobrać ankietę :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ.
    Projektuj
  2. Wciśnij przycisk [D] Pobierz ankietę.
    Toolbar
     

UWAGI. Aby otworzyć plik PDF będziesz potrzebować oprogramowania Acrobat Reader.

* Funkcjonalność dostępna jest w pakiecie ProfessionalEnterprise.