Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Zmień hasło

Hasło powinno składać się minimum z 8 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne (np. ! @ # $ % ^ & * ). Aby zmienić hasło wejdź do aplikacji Konto | Zmiana Hasła.

 1. Przejdź do zakładki Konto, a następnie wybierz Zmiana Hasła
  zmiana hasła
 2. Wprowadź aktualnie używane hasło
  aktualne hasło
 3. Wprowadź nowe hasło (minimum 8 znaków)
  nowe hasło
 4. Wprowadź jeszcze raz nowe hasło w celu potwierdzenia poprawności hasła
  potwierdź haslo
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ
  zapisz

Jeśli korzystasz z konta Enterprise możesz zmienić reguły dotyczące siły hasła oraz zdefiniować politykę zarządzania hasłami dla swojego konta.

UWAGI. Hasło jest wrażliwe na małe i duże litery.