Go to
Ankieta w emailu

Przedstawiamy SurveyLab 9.6, a w nim nowe funkcjonalności – ankieta w emailu, lepszą integrację z Zendesk, możliwość edycji aktywnych kolektorów, podwyższone bezpieczeństwo oraz inne zmiany i usprawnienia.

  • Ankieta w emailu (beta)
  • Lepsza integracja z Zendesk (beta)
  • Edycja aktywnych kolektorów
  • Podwyższone bezpieczeństwo
  • Małe poprawki i usprawnienia

Ankieta w emailu (beta)

Wprowadziliśmy nowy rodzaj kolektora, który umożliwia wysłanie ankiety umieszczonej bezpośrednio wewnątrz maila. Respondent nie musi przechodzić na dedykowaną stronę badania. Ankieta otwiera się bezpośrednio w mailu.

* Funkcja dostępna jest dla kont Enterprise.

Lepsza integracja z Zendesk (beta)

Udostępniliśmy nowy mechanizm integracji z Zendesk.

Edycja aktywnych kolektorów

Teraz możesz edytować ustawienia kolektora nawet, gdy jest on aktywny (tryb zbierania odpowiedzi). Możesz również dodać nowych respondentów do aktywnego kolektora. System automatycznie doda ich do kolejki i wyśle zaproszenia do wypełnienia ankiety.

Podwyższone bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa. System automatycznie rozpoznaje sytuacje, w której (na dane konto) występuje więcej niż jedna próba logowania. W takiej sytuacji osoba, która podejmuje próbę logowania zostanie uprzedzona o tym, że konto jest już wykorzystywane oraz będzie mogła zdecydować o wylogowaniu lub pozostawieniu zalogowanego użytkownika. Dzięki temu nie będzie już ryzyka pozostawienia aktywnej sesji na jednym z urządzeń, z którego korzystasz.

Małe poprawki i usprawnienia

Wprowadziliśmy szereg małych poprawek i usprawnień, w tym poprawiliśmy obsługę przeglądarki Internet Explorer 11.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku