Go to
Ankiety 360 szyte na miarę

Wrzesień to miesiąc, w którym wracamy do szkoły i do pracy. W tym miesiącu mamy dla was kolejne usprawnienia dotyczące ankiet 360 stopni i raportów. Przedstawiamy wersję 30.6.6.

  • 360 Feedback
  • Zapisz link ankiety
  • Etykiety mierników
  • Dane GPS
  • Inne poprawki i usprawnienia

360 Feedback

Budowa kultury feedbacku jest niezwykle ważna w każdej organizacji. Ankiety 360 pomagają zbierać feedback w ustrukturyzowany i systematyczny sposób. Dzięki nowym funkcjonalnością SurveyLab stały się one właśnie jeszcze lepsze.

Dodaliśmy grupę INNI do raportów 360, która agreguje wszystkie grupy (manager, współpracownik, podwładny, …) za wyjątkiem samooceny. Dzięki temu łatwo porównasz jak Twoja samoocena wypada na tle grupy.

Dodaj respondenta

Rozbudowaliśmy mini-panel respondenta. Teraz osoba oceniana może samodzielnie dodać osoby, które będą udzielały feedbacku.

Dodaliśmy automatyczną identyfikację silnych stron i nieświadomych obszarów wymagających rozwoju. W raporcie będą one oznaczone gwiazdką lub wykrzyknikiem. Ułatwi to szybką identyfikację obszarów, na których warto się skupić w pierwszej kolejności.

Dodaliśmy możliwość określenia minimalnej ilości odpowiedzi, która musi być zebrana dla każdej grupy, aby była ona widoczna w raporcie.

Rozbudowaliśmy raport o indywidualny plan rozwoju. To bardzo przydatne narzędzie, które pomaga zaplanować konkretne działania rozwojowe. Oceniana osoba może wypełnić plan rozwoju samodzielnie lub na spotkaniu z managerem.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.

Zapisz link ankiety

Dodaliśmy możliwość zapisania linku ankiety przez respondenta i powrotu do niej w dowolnym momencie. Dzięki temu wypełnianie długich ankiet stało się łatwiejsze.

Etykiety mierników

Dodaliśmy możliwość edycji etykiet mierników w raportach. Dzięki temu możesz użyć długiej nazwy miernika i skrócić ją bezpośrednio w raporcie.

Dane GPS

Dodaliśmy możliwość zbierania lokalizacji GPS osoby wypełniającej ankietę. Lokalizacja jest zbierana tylko jeśli respondent wyrazi zgodę na wykorzystanie danych oraz ma włączoną obsługę GPS w telefonie.

Kody QR

W połączeniu z kodami QR dane GPS dają zupełnie nowe możliwości oceny punktów handlowych i usługowych. Link ankiety można zapisać za pomocą kodu QR i następnie zebrane odpowiedzi łatwo powiązać z konkretną lokalizacją dzięki danym GPS.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Wprowadziliśmy szereg mniejszych poprawek i usprawnień. Dodaliśmy możliwość pobrania logów dla kolektora typu Zaproszenie Email / SMS. Dzięki temu możesz łatwo sprawdzić status każdego maila wysłanego z systemu. Poprawiliśmy mechanizm liczenia długości wiadomości SMS. Dodaliśmy możliwość oznaczenia pytania typu HeatMapa jako pytania obowiązkowego. Poprawiliśmy kilka tłumaczeń oraz zaktualizowaliśmy system pomocy online.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku