Go to
ISO 9001 - Mierzenie satysfakcji klienta

Norma ISO 9001 kładzie duży nacisk na koncentrację na kliencie, dbanie o satysfakcję klienta, a co się z tym wiąże mierzenie satysfakcji.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) oraz struktury „Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj” (Plan, Do, Check, Act) wprowadzanej przez normę ISO 9001 gwarantuje, że potrzeby klientów będą starannie rozważane i zaspokajane.

Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj

Zadowolenie klienta (8.2.1)

Norma ISO 9001 wymaga, aby organizacja mierzyła zadowolenie klienta, jednak nie mówi konkretnie jak pomiar ma być dokonywany. Prostym i skutecznym sposobem mierzenia satysfakcji są ankiety online.

SurveyLab w pełni wspiera wymogi normy ISO 9001. System zapewnia obiektywny i sprawny sposób pomiaru satysfakcji oraz gwarantuje dostęp do wyników historycznych. Dzięki temu można badać trendy oraz mierzyć czy wprowadzone usprawnienia przyniosły oczekiwane efekty.

19 rodzajów pytań ankietowych umożliwia tworzenie wskaźników oraz zbieranie dodatkowej informacji zwrotnej od klientów, pracowników oraz dostawców. Dane mogą być analizowane łącznie lub niezależnie dla każdej grupy. System umożliwia obsługę tzw. zamkniętej pętli (closed loop). Dzięki czemu każda zarejestrowana odpowiedź lub uwaga klienta będzie odpowiednio zaadresowana.

Zalety ankiet online SurveyLab :

  • niezależny i obiektywny system oceny satysfakcji klienta.
  • łatwy dostęp do ankiet i danych historycznych.
  • możliwość definiowania mierników oraz zbierania informacji zwrotnej (pytania otwarte).
  • szybkie wdrożenie i niski koszt utrzymania systemu.

Norma ISO 9001

ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością (Quality Management Systems) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. ISO 9001 jest obecnie używana przez ponad 950.000 organizacji w 170 krajach i jest najczęściej wykorzystywaną normą zarządzania jakością na świecie. W Polsce normę wydaje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku