Go to
Jak stworzyć samodzielnie badanie CAWI

A więc rozpoczynasz pracę nad swoim pierwszym badaniem online i zastanawiasz się od czego zacząć. Poniżej przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje jak przeprowadzić badanie w Internecie.

Jak stworzyć samodzielnie badanie CAWI – przepis na udane badanie w 7 krokach.

  1. Zacznij od celu badania. Określ, co chcesz się dowiedzieć i zapisz to na kartce papieru. To niezwykle istotny element projektu. Pamiętaj, że cel badania powinien być jasno zdefiniowany. Stawiając przed sobą niejasny cel ryzykujesz, że wyniki badania również będą niejasne i trudne w interpretacji.
  2. Zdefiniuj badaną próbę. Określ, kto jest Twoim respondentem oraz ile odpowiedzi potrzebujesz zebrać, aby móc wnioskować na podstawie przeprowadzonej ankiety.
  3. Wybierz metodę badawczą, czyli sposób w jaki zbierzesz odpowiedzi. Narzędzia takie jak mysurveylab.com umożliwiają zbieranie odpowiedzi za pomocą email, umieszczenie ankiety na stronie www lub profilu Facebook oraz gdy ważne jest precyzyjne dotarcie do osób o określonym profilu skorzystanie z panelu badawczego online (np. mypanellab.com).
  4. Stwórz ankietę. Teraz możesz rozpocząć pracę nad ankietą. Pamiętaj, że w czasie badania prowadzonego w Internecie respondent nie będzie mógł zapytać ankietera o to, „co autor miał na myśli”. Dlatego w przypadku badań online szczególnie istotne jest jasne formułowanie pytań oraz posługiwanie się zrozumiałym językiem. Jeśli masz wątpliwości czy respondent zrozumie dane słowo lub skrót zastąp je innym.
  5. Przeprowadź test stworzonej ankiety. Zanim wyślesz ankietę lub umieścisz ją na stronie www, przetestuj ją. Wystarczy mała próba. Staraj się jednak przeprowadzić test na osobach o podobnym profilu do tych, które będą brały udział w badaniu.
  6. Przeprowadź badanie i zbierz wyniki. Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć badanie. Jeśli wysyłasz zaproszenie do wypełnienia ankiety emailem prawdopodobnie nie wszystkie osoby od razu dopowiedzą. Dlatego po 2 – 3 dniach warto wysłać przypomnienie z prośbą o wypełnienie ankiety w trakcie trwania badania.
  7. Stwórz raport, przygotuj analizę danych oraz raport z wynikami ankiety. Narzędzia takie jak mysurveylab.com potrafią automatycznie generować raporty w wynikami ankiety. To duża zaleta CAWI oraz oszczędność czasu. Na koniec wyciągnij i spisz wnioski (tzw. „lessons learned”) z przeprowadzonego projektu. To mogą być cenne wskazówki przy kolejnych badaniach.

Skrót CAWI (Computer-Assisted Web Interview) oznacza metodę zbierania informacji, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku