Go to
Komentarze pytań ankietowych

SurveyLab doczekał się wersji 8.5. Wraz z nową wersją oprogramowania ankiet online wprowadzamy kilka nowości. Tym razem zmiany dotyczą przede wszystkim opcji projektowania kwestionariusza ankiety.

Nowości i zmiany obejmują :

  • Komentarze pytań ankietowych
  • Kontrola ilości zaznaczonych opcji odpowiedzi
  • Inne drobne poprawki i usprawnienia

Komentarze pytań ankietowych

Każde pytanie zamknięte może zostać opatrzone dodatkowym komentarzem. Aby dodać możliwość komentowania pytań wystarczy w konfiguracji pytania wybrać opcję Komentarz. Po zaznaczeniu tej opcji na kwestionariuszu ankiety pojawi się dodatkowe pole umożliwiające wpisanie uwag i komentarzy przez respondenta.

komentarz pytania

Kontrola ilości zaznaczonych opcji odpowiedzi

Opcja zaznaczenia minimalnej i maksymalnej ilości wariantów odpowiedzi dla pytań wielokrotnego wyboru. Dzięki temu będziesz mógł poprosić respondenta, aby zaznaczył np. nie więcej niż 3 opcje wyboru, a system sam upewni się czy została wybrana właściwa liczba.

ograniczenie ilości wariantów odpowiedzi

Inne drobne poprawki i usprawnienia

Inne poprawki i usprawnienia w tym rozszerzona funkcjonalność ID odpowiedzi umożliwiające automatyczne zamknięcie okna popup w sytuacji gdy respondent wypełnił już ankietę.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku