Go to
Nowe tabele krzyżowe i lepsza analiza danych

Nowa wersja SurveyLab (31.3.4) już jest dostępna. Tym razem mamy dla was rozbudowane API, nowe tabele krzyżowe i poprawiony piping.

  • Rozbudowane API
  • Tabele krzyżowe
  • Rozbudowany piping
  • Rozbudowany eksport
  • Inne poprawki i usprawnienia

Rozbudowane API

Rozbudowaliśmy REST API o możliwość pobrania wartości miernika dla pojedynczej odpowiedzi lub raportu ankiety. Więcej na temat API i integracji możesz przeczytać w naszej pomocy online.

Przebudowaliśmy również mechanizm SFTP, dzięki czemu możemy zapisywać pliki na wskazanym przez użytkownika serwerze.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietu Enterprise.

Tabele krzyżowe

Tabele krzyżowe pozwalają na analizę dwóch lub większej ilości zmiennych. Dzięki temu łatwo zidentyfikujesz różnice w rozkładzie odpowiedzi dla różnych grup lub segmentów danych.

Rozbudowaliśmy mechanizm tabel krzyżowych. Teraz możesz analizować i krzyżować pytania, mierniki i kontakty.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietu Professional i Enterprise.

Rozbudowany piping

Piping (inaczej insertowanie treści) to funkcjonalność, która pozwala na pobranie wartości dowolnego pytania i następnie przekazanie pobranej wartości do innego pytania.

Dodaliśmy możliwość pobrania wartości konkretnej opcji odpowiedzi w pytaniu otwartym np. {Q1A1} i przekazania jej do innego pytania. Dodatkowo dodaliśmy obsługę parametru {collectorName} w pipingu.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietu Professional i Enterprise.

Rozbudowany eksport

Dodaliśmy możliwość kodowania plików z wynikami ankiet. W zależności od tego czy respondent zobaczył i pominął odpowiedź czy jej nie zobaczył (np. w wyniku działania logiki lub funkcji losowania pytań) i pominął system nada odpowiedni kod (- 77 lub -78), który umożliwi identyfikację takiego zdarzenia w pliku z danymi.

Inne poprawki i usprawnienia

Dodaliśmy możliwość wyszukiwania ankiet w module zarządzania użytkownikami. Dodaliśmy możliwość eksportu parametru Custom Response Key (crk). Dodaliśmy możliwość ustawienia poziomu precyzji mierników. Możesz wybrać, czy wartość będzie prezentowana z dokładnością do 0, 1, 2 lub 3 miejsc po przecinku. Poprawiliśmy funkcjonalność porównywania raportów (wykresy). Poprawiliśmy kilka tłumaczeń i wprowadziliśmy szereg mniejszy poprawek i usprawnień.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku