Go to
Nowości jesień 2020

Miło nam przedstawić nowe raporty ankiet 360 stopni oraz pełną automatyzację badań feedbackowych. Poznajcie SurveyLab 25.5.1.

  • Nowe raporty 360
  • Logowanie z Microsoft
  • Obsługa obrazków w pytaniu rankingowym
  • Dashboardy
  • Inne poprawki i usprawnienia

Nowe raporty 360

Zaprojektowaliśmy na nowo raporty ankiet 360 stopni. Raport automatycznie agreguje dane i prezentuje średnie ocen dla poszczególnych grup (samoocena, przełożony, podwładny, współpracownik).

360 feedback segments

System wylicza również wyniki dla poszczególnych obszarów (np. leadership, teamwork, strategic focus, …). Aby zdefiniować obszary wystarczy ankietę podzielić na strony i nadać stroną nazwy. Każda strona będzie traktowana jako nowy obszar.

* Funkcja dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Logowanie z Microsoft

Dodaliśmy opcję logowanie z Microsoft. Korzystasz z MS Office 365, Outlook, Skype lub innych produktów Microsoft. Teraz możesz zalogować się bezpiecznie korzystając z SSO Microsoft.

Microsoft SSO

Dodaliśmy również (dla kont Enterprise) obsługę protokołu SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language). Umożliwia on bezpieczne pojedyncze logowanie.

Obsługa obrazków w pytaniu rankingowym

Dodaliśmy możliwość umieszczania obrazków w pytaniach rankingowych. Pytanie rankingowe umożliwia uszeregowanie opcji odpowiedzi w kolejności wybranej przez respondenta.

* Funkcja dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.

Dashboardy

Dodaliśmy możliwość ustawienia języka dowolnego obiektu w dashboardzie. Teraz Twoje dashboardy będą obsługiwać te same języki co raporty ankiet.

* Funkcja dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Wprowadziliśmy szereg mniejszych usprawnień i poprawek, w tym poprawiliśmy działanie logiki ankiet z warunkiem LUB. Poprawiliśmy kolorowanie odpowiedzi w tabelach przestawnych. Usprawniliśmy obsługę plików dźwiękowych oraz pytań wyboru z obrazkami. Uprościliśmy również nasz system płatności oraz zakutalizowaliśmy szablony faktur.

Dodaliśmy również obsługę języka Mongolskiego. Сайн уу. Jest to już 44 obsługiwany język.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku