Go to
Nowy wymiar bezpieczeństwa

Nowa wersja SurveyLab (15.4.4) na koniec wakacji. Tym razem poprawiamy bezpieczeństwo, dodaliśmy obsługę czcionek, poprawiliśmy logikę ankiet oraz wprowadzamy szereg mniejszych poprawek i usprawnień.

  • zarządzanie polityką bezpieczeństwa
  • czcionki
  • nowa logika ankiet online
  • kopiowanie kolektorów i wiadomości
  • zaawansowany piping
  • inne poprawki i usprawnienia

 

Zarządzanie polityką bezpieczeństwa

Teraz możesz zarządzać polityką haseł na swoim koncie SurveyLab. Dzięki tej funkcjonalności zdefiniujesz reguły dotyczące siły hasła (długość hasła, konieczność stosowania znaków specjalnych i cyfr), okres ważności hasła lub dozwoloną ilość błędnych logowań.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.

Czcionki

Dodaliśmy obsługę czcionek w ankietach. Możesz wybierać spośród 27 różnych krojów pisma (Arial, Exo, Lato, Lobster, Roboto, Times New Roman, Verdana i wiele innych).

* Funkcjonalność dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.

Nowa logika ankiet

Poprawiliśmy działanie logiki ankiet. Teraz od razu dodajesz do logiki całe pytania, a następnie ustawiasz opcje przekierowań. Dzięki temu budowanie mechanizmów logicznych jest znacznie szybsze.

Kopiowanie kolektorów i wiadomości

Możesz kopiować kolektory i wiadomości z zaproszenie do wypełnienia ankiety. Funkcja kopiowania kolektora kopiuje całość danych przypisanych do kolektora w tym treści zaproszeń i listy kontaktów. Funkcja kopiowanie wiadomości kopiuje wiadomość z zaproszeniem do wypełnienia ankiety.

Zaawansowany piping

Dzięki tej funkcjonalności możesz insertować dowolną informacje z kontaktów do ankiety (imię, nazwisko, email, telefon, custom 1 – 8).

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Cały czas mocno skupiamy się na poprawie użyteczności oraz interfejsu użytkownika. Wśród mniejszych zmian pojawiła się możliwość definiowania dodatkowych pól custom w kontaktach. Teraz masz do dyspozycji aż 8 dodatkowych pól. Usprawniliśmy mechanizm zarządzania tokenami i hasłami ankiet. Teraz są to dwa niezależnie ustawiane parametry w ustawieniach kolektora. Poprawiliśmy też kilka tłumaczeń oraz zaktualizowaliśmy pliki pomocy.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku