badania satysfakcji klienta

Rotacja stron i pytań ankiety

Aktualizacja: 23 AUG 2016

Wprowadzamy kolejne funkcjonalności i nową wersję mysurveylab.com (10.1.5). Tym razem skupiliśmy się na rotacji stron i pytań ankiety oraz funkcjonalnościach związanych z brandingiem ankiet.

  • rotacja stron i pytań
  • strona powitalna
  • nazwa ankiety
  • ukryj pasek postępu
  • komunikaty ankiety

rotacja stron i pytań

Funkcjonalność umożliwia włączanie rotacji stron i pytań ankiety. Dzięki temu możesz losowo wyświetlać strony i pytania ankiety. Jest to szczególnie przydatne w testach online oraz gdy chcesz wyeliminować ryzyko wpadnięcia w schemat udzielania odpowiedzi przez respondenta.

Dodatkowo funkcjonalność umożliwia blokowanie pozycji danej strony lub danego pytania, tak aby zawsze wyświetlało się w tym samym miejscu. Dzięki temu będziesz mógł oznaczyć wstęp do badania lub metryczkę jako stały element, który nie powinien zmieniać miejsca w ankiecie / teście.

strona powitalna

Ankiety nie muszą być nudne. Dodaliśmy nowy element ankiety "strona powitalna".

nazwa ankiety

Możliwość niezależnego ustawiania nazwy ankiety widocznej w systemie (po zalogowaniu) oraz tytułu ankiety widocznego dla respondenta.

ukryj pasek postępu

Możliwość ukrycia paska postępu ankiety.

komunikaty ankiety

Możliwość zmiany i dostosowania komunikatów ankiety, takich jak opisy przycisków (poprzednia strona, następna strona, ...) oraz komunikatów systemowych (pytania obowiązkowe, ...) do potrzeb badania.

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dni za darmo | sprawdź pełną listę funkcjonalności