Go to
Rotacja stron i pytań ankiety

Wprowadzamy kolejne funkcjonalności i nową wersję SurveyLab (10.1.5). Tym razem skupiliśmy się na rotacji stron i pytań ankiety oraz funkcjonalnościach związanych z brandingiem ankiet.

  • Rotacja stron i pytań
  • Strona powitalna
  • Nazwa ankiety
  • Ukryj pasek postępu
  • Komunikaty ankiety

Rotacja stron i pytań

Funkcjonalność umożliwia włączanie rotacji stron i pytań ankiety. Dzięki temu możesz losowo wyświetlać strony i pytania ankiety. Jest to szczególnie przydatne w testach online oraz gdy chcesz wyeliminować ryzyko wpadnięcia w schemat udzielania odpowiedzi przez respondenta.

Dodatkowo funkcjonalność umożliwia blokowanie pozycji danej strony lub danego pytania, tak aby zawsze wyświetlało się w tym samym miejscu. Dzięki temu będziesz mógł oznaczyć wstęp do badania lub metryczkę jako stały element, który nie powinien zmieniać miejsca w ankiecie / teście.

Strona powitalna

Ankiety nie muszą być nudne. Dodaliśmy nowy element ankiety „strona powitalna”.

Nazwa ankiety

Możliwość niezależnego ustawiania nazwy ankiety widocznej w systemie (po zalogowaniu) oraz tytułu ankiety widocznego dla respondenta.

Ukryj pasek postępu

Możliwość ukrycia paska postępu ankiety.

Komunikaty ankiety

Możliwość zmiany i dostosowania komunikatów ankiety, takich jak opisy przycisków (poprzednia strona, następna strona, …) oraz komunikatów systemowych (pytania obowiązkowe, …) do potrzeb badania.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku