Go to
Tokeny ankiet online

SurveyLab (8.11) jest gotowy. Najważniejszą zmianą jest nowa funkcjonalność tokenów ankiet online. Tokeny to unikalne kody identyfikujące respondenta oraz zabezpieczające dostęp do ankiety, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej anonimowości badania i respondenta.

  • tokeny ankiet online
  • walidacja odpowiedzi
  • eksport danych cząstkowych
  • aktualizacja CMS oraz Framework PHP

 

Tokeny ankiet online

Token to indywidualny kod dostępu do ankiety, który może zostać przesłane mailem lub wydrukowany i następnie przekazane w formie papierowej respondentom. Dzięki temu nie tylko zabezpieczysz dostęp do ankiety ale również zyskujemy pewność, że dana osoba wypełni ankietę tylko raz. Rozwiązanie zapewnia pełną anonimowość wyników prowadzonych badań oraz ankietowanych osób.

Walidacja odpowiedzi

Dodaliśmy nowe opcje walidacji odpowiedzi dla kodów pocztowych (xx-xxx) oraz dat (xxxx).

walidacja ankiet online

Eksport danych cząstkowych

Poprawiliśmy działanie eksportu danych cząstkowych. Teraz dane cząstkowe eksportuję się do jednego archiwum razem z plikami zawierającymi wyniki zakończonych ankiet. Funkcjonalność jest dostępna dla kont Enterprise.

Aby otworzyć archiwum będziesz potrzebować program WinZip lub 7-Zip.

Aktualizacja CMS oraz Framework PHP

Uaktualniliśmy komponenty bazowe naszego systemu ankiet online, w tym system CMS oraz Framework PHP.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku