Go to

Single Sing On

Pojedyncze logowanie (Single Sign On, SSO). Funkcjonalność umożliwia logowaniem z wykorzystaniem konta Active Directory (AD) do systemu SurveyLab.

Chcesz skorzystać z funkcjonalności. Skontaktuj się z nami. Napisz na adres [email protected].

Rejestracja konta :

Główne konto (konto Właściciela) utwórz w standardowy sposób tzn. wciśnij przycisk REJESTRACJA i utwórz konto. Po utworzeniu konta skontaktuj się z nami w celu jego konfiguracji. Kolejne konta zostaną utworzone automatycznie w momencie pierwszego logowania poprzez SSO.

Logowanie :

  1. Na stronie logowania wybierze Zaloguj za pomocą SSO.
    Zaloguj
  2. Wpisz adres email i naciśnij przycisk ZALOGUJ.
    SSO login

UWAGI. Pamiętaj, jeśli logujesz się za pomocą SSO nie musisz tworzyć konta. Konto zostanie utworzone dla Ciebie automatycznie w momencie pierwszego logowania i zostanie automatycznie połączone z Twoją organizacją.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.

Powiązane strony