Go to

Jak stworzyć pytanie ze skalą Likerta?

Twórz ankiety jak profesjonalista. Dowiedz się jak budować pytania ze skalą Likerta.

Skala Likerta jest często wykorzystywana w badaniach społecznych i rynkowych. Stosuje się ją do badania opinii, postaw oraz poglądów. Najczęściej ma postać 5 lub 7 stopniowej skali :

  • Nie
  • Raczej nie
  • Nie mam zdania
  • Raczej tak
  • Tak

Skala Likerta w pytaniach pojedynczego wyboru :

1. Wybierz pytanie wyboru.

pytanie wyboru

2. Dodaj treść pytania oraz opcje odpowiedzi ze skalą Likerta.

skala likerta

Skala Likerta w pytaniach macierzowych :

1. Wybierz pytanie macierzowe.

pytanie macierzowe

2. Dodaj treść pytania oraz warianty odpowiedzi ze skalą Likerta.

skala Likerrta

Uwagi. Przy konstrukcji skali Likerta ważne jest :

  • Aby środkowa wartość wyrażała neutralność (np. „nie mam zdania”).
  • Aby była zachowana symetryczność skali – tyle samo punktów w jedną i drugą stronę.

UWAGI. Nazwa skali pochodzi od nazwiska amerykańskiego psychologa Rensisa Likerta, który wynalazł ją w 1932 r.

Powiązane strony