Go to

Jak stworzyć ankietę, którą można wypełnić wiele razy z jednego komputera?

SurveyLab umożliwia wypełnianie ankiet w trybie Kiosk oraz wielokrotne wypełnienie ankiety z tego samego komputera.

Aby umożliwić wielokrotne wypełnianie ankiety z jednego komputera :

  1. Wciśnij przycisk [S] USTAWIENIA kolektora.
    Ustawienia kolektora
  2. Przejdź do sekcji USTAWIENIA ZAAWANSOWANE.
  3. Włącz opcję Jeden respondent / wiele odpowiedzi.
    Jeden respondent/wiele odpowiedzi
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
     

Powiązane strony