Go to

Czy w trakcie badania mogę dodać respondenta i wysłać do niego ankietę?

Tak. W trakcie badania możesz dodać nowego respondenta (kontakt).

Link URL

Jeśli sam zbierasz odpowiedzi w oparciu o link ankiety (URL) wystarczy, że prześlesz go do wybranych osób.

Zaproszenie email / SMS

Jeśli korzystasz z naszego systemu mailingu wystarczy, że dodasz nowego respondenta do aktywnego kolektora badania. Nowy kontakt zostanie automatycznie ustawiony w kolejce emaili / SMSów do wysłania.

Powiązane strony