Go to

Czy w trakcie badania mogę dodać respondenta i wysłać do niego ankietę?

Tak. Wystarczy dodać nowego respondenta (kontakt) do badania.

Jeśli sam zbierasz odpowiedzi w oparciu o link ankiety (URL) wystarczy, że prześlesz go do wybranych osób.

Jeśli korzystasz z naszego systemu mailingu wystarczy, że dodasz nowego respondenta do aktywnego kolektora badania. Nowy kontakt zostanie automatycznie ustawiony w kolejce maili / SMSów do wysłania.

Powiązane strony