Go to

Jak dodać nowego użytkownika?

Aby dodać nowego użytkownika :

  1. Przejdź do zakładki S Ustawienia konta.
  2. Wybierz Użytkownicy.
  3. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.
    Dodaj użytkownika
  4. Wpisz dane nowego użytkownika oraz wybierz rolę. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Opis dostępnych w systemie ról znajdziesz w artykule Praca grupowa.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.