Go to

Jak dodać plik do pytania tak, żeby respondent mógł go pobrać?

SurveyLab pozwala na dodawanie plików do ankiet. Dzięki temu możesz zamieścić link do dodatkowego dokumentu (np. polityki prywatności) dla respondenta.

Aby dodać plik do pytania :

  1. Dodaj plik do Twojego dysku online SurveyLab. Możesz zarządzać swoim dyskiem przez edytowanie pytania Multimedia lub tekst. Możesz to zrobić na dowolnej ankiecie. Dysk jest współdzielony przez wszystkie ankiety i wszystkich użytkowników Twojego konta.
  2. Skopiuj URL dokumentu. Możesz to zrobić korzystając z podglądu ankiety.
  3. Dodaj nowe pytanie, w którym będzie znajdować się link.
  4. Zaznacz tekst, który będzie linkiem do pliku.
    Zaznacz tekst dla linku

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Enterprise.

Powiązane strony