Go to

Jak pobrać kwestionariusz?

Możesz pobrać kwestionariusz ankiety do formatu PDF, aby go wydrukować i udostępnić w wersji papierowej do wypełnienia.

Aby pobrać kwestionariusz :

  1. Przejdź do projektu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk [D] Pobierz ankietę.

Ankieta będzie dostępna w postaci pliku PDF.

UWAGI. PDF (Portable Document Format) to format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania dokumentów, stworzony przez firmę Adobe Systems.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Enterprise.