Go to

Jak wyświetlać ankietę zawsze w danym języku?

SurveyLab automatycznie wykrywa główny język przeglądarki internetowej respondenta i na tej podstawie dostosowuje ustawienia językowe ankiety taki jak język ankiety, etykiety przycisków, komunikaty systemowe.

System pozwala również na wybór opcji wyświetlania zawsze tego samego języka. Aby ankieta zawsze wyświetlała się w wybranym języku :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ, aby przejść do projektu ankiety.
    Projektuj
  2. Wciśnij Języki.​​​​​
  3. W ustawieniach głównych wybierz język, w którym jest stworzona ankieta, np. francuski.
    Języki
  4. W menu wyboru pojawi się Francuski z oznaczeniem (Domyślny).
  5. Dodaj kolejny język i aktywuj go.