Go to

Statusy maili i odpowiedzi

Jeśli wysyłasz maile do respondentów za pomocą systemu SurveyLab dodatkowo będziesz miał do dyspozycji informacje statystyczne informujące o statusie prowadzonego badania.

Pole Opis
Wysłane Maile wysłane.
Otwarte Oznacza, że mail został dostarczony a respondent kliknął na link uruchamiający ankietę.
Rezygnacja (Opt-out) Maile zablokowane przez respondenta (respondent nie życzy sobie otrzymywać tego rodzaju korespondencji).
Błąd  Oznacza błąd wysyłki, np. podany adres email respondeta jest błędny i wiadomość nie może być dostarczona.
Hard bounce Oznacza, że adres email nieistnieje.
Zakończone Wypełnione i zakończone ankiety.

UWAGI. Pamiętaj, aby dbać o jakość bazy adresowej, z której korzystasz. Ma to bezpośrednie przełożenie na docieralność maili oraz response rate. Jeśli Twoja baza zawiera adresy email, które nie istnieją nie ładuj ich do systemu. Zapoznaj się z naszą Polityką anty-spam.


Powiązane strony