Go to

Struktura pliku eksportu

Jeśli korzystasz z mechanizmu eksportu wyników w SurveyLab, poniższy opis pomoże zrozumieć Ci jakie informacje są dostępne w plikach eksportu. Dane możemy podzielić na trzy części dane statystyczne (automatyczne), dane opisu respondenta (kontakty) oraz wyniki badania.

Dane statystyczne (automatyczne)

Dane zapisywane automatycznie dla każdej ankiety.

PoleOpis
Id odpowiedziNumer identyfikujący pojedynczą ankietę.
Klucz odpowiedziNumer identyfikujący pojedynczą ankietę (przekazany za pomocą mechanizmu Klucza odpowiedzi).
userAgentDataDane dotyczące rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz wersji przeglądarki.
Data rozpoczęciaData rozpoczęcia ankiety.
Data zakończeniaData zakończenia ankiety.
Czas spędzony na stronie 1Czas spędzony przez respondenta na stronie 1 (w sekundach).
Czas spędzony na stronie 2Czas spędzony przez respondenta na stronie 2 (w sekundach).
Czas spędzony na stronie …Czas spędzony przez respondenta na stronie … (w sekundach).
Odniesienie (URL)Informacja zapisana za pomocą mechanizmu HTTP referrer.

UWAGI. Pole Odniesienie (URL) może być niedostępne w niektórych przypadkach.

Dane opisu respondenta (kontakty)

Dane powiązane z książką adresową SurveyLab. Dostępne w przypadku wykorzystania mechanizmu mailingu SurveyLab oraz wypełnienia odpowiednich pól w module Kontakty przed rozpoczęciem badania. Te informacje są opcjonalne.

PoleOpis
ImięImię respondenta.
NazwiskoNazwisko respondenta.
EmailEmail respondenta.
TelefonTelefon respondenta.
Custom 1Pole custom 1.
Custom 2Pole custom 2.
Custom 3Pole custom 3.
Custom 4Pole custom 4.
Custom 5Pole custom 5.
Custom 6Pole custom 6.
Custom 7Pole custom 7.
Custom 8Pole custom 8.

UWAGI. Pola Custom 1, 2, 3, 4 zostały stworzone, aby umożliwić precyzyjne opisywanie kontaktów dodatkowymi informacjami takimi jak np. firma, kraj, miasto, branża, płeć, zawód czy wiek.

Wyniki badania

Odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.