Go to

Pola niestandardowe

Funkcjonalność pozwala na zmianę domyślnych tłumaczeń ankiet oraz ustawienie listy statusów raportów.

Możesz zmienić domyślne tłumaczenia systemowe i zastąpić je własnymi tłumaczeniami dla konta.

Aby zmienić domyślne tłumaczenia :

  1. Wciśnij przycisk Pola niestandardowe.
  2. Wybierz zakładkę TŁUMACZENIA.
  3. Wybierz język, dla którego chcesz zmienić tłumaczenia.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Statusy pozwalają na oznaczenie konkretnej odpowiedzi lub grupy odpowiedzi. W ten sposób możesz zbudować system ticketowy dostosowany do własnych potrzeb.

Aby edytować listę statusów : 

  1. Wciśnij przycisk Pola niestandardowe.
  2. Wybierz zakładkę STATUSY RAPORTÓW.
  3. Wciśnij przycisk DODAJ, aby dodać nowy status.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Usunięcie statusu z listy spowoduje usunięcie statusu ze wszystkich raportów i odpowiedzi, do których został on przypisany.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.

Powiązane strony