Go to

Konfiguracja przekierowań

SurveyLab potrafi współpracować z dowolnym panelem badawczym, w tym panelami MyPanelLab, Cint i ResearchNow. Dzięki mechanizmowi Klucz odpowiedzi system potrafi rozpoznać respondentów biorących udział w badaniu. Natomiast dzięki parametrom screeningujacym wie kto wypełnił ankietę, a kto nie spełnił kryteriów doboru próby.

Między SurveyLab, a panelem badawczym wymieniane są jedynie informacje dotyczące unikalnych kodów Klucz odpowiedzi. Dzięki temu dane respondentów zawsze są chronione i pozostają poufne.

Nigdy nie przekazujemy danych respondentów naszym klientom. Po zakończeniu badania klient dostaje komplet w pełni zanonimizowanych danych. Dane mogą zawierać informacje takie jak płeć lub wiek natomiast nigdy nie zawierają danych kontaktowych respondenta.

Dostępne parametry screeningujące :

  • Complete – ankieta zakończona. Domyślne i pełne zakończenie ankiety. Przekierowanie jest uruchamiane, gdy respondent wciśnie przycisk zakończ ankietę.
  • Screen-out – respondent nie spełnia kryteriów doboru. Przekierowanie jest uruchamiane, gdy respondent wybierze wariant odpowiedzi powiązany z logiką pytania lub strony zakończ ankietę.
  • Quota-full – badanie zakończone. Przekierowanie jest uruchamiane, gdy zbierzemy wymaganą liczbę odpowiedzi.

Dla każdego parametru można ustawić niezależny link (URL) zakończenia ankiety. Linki zakończenia ankiet konfiguruje się w Ustawieniach kolektora.

UWAGI. SurveyLab liczy tzw. screen-outy jako zakończone ankiety. Dlatego należy śledzić przebieg badania i aktualizować wielkość próby tak, aby osiągnąć wymagany poziom wypełnionych (kompletnych) ankiet.