Go to

Dziennik zdarzeń

W tym miejscu znajdziesz informację o wszystkich zdarzeniach, które dotyczą użytkowników Twojego konta SurveyLab.

Aby przeglądać dziennik zdarzeń :

  1. Przejdź do zakładki Konto.
  2. Przejdź do Użytkownicy.
  3. Wciśnij przycisk LOGI.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Powiązane strony