Go to

Losowanie pytań

Funkcjonalność umożliwia losowanie określonej ilości pytań spośród wszystkich pytań dostępnych na stronie. Może być wykorzystywana w ankietach i testach online.

Aby ustawić losowanie pytań :

  1. Przejdź do projektu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk O Więcej opcji dla wybranej strony i następnie z listy wybierz [D] Losowanie z puli.
    Losowanie pytan
  3. Wybierz ile pytań ma być losowanych.
  4. Wybierz, które pytania mają być losowane na wybranej stronie.

UWAGI. Liczbę losowanych pytań należy ustawić niezależnie dla każdej strony ankiety. Jeśli na danej stronie planujesz umieścić stałe elementy takie jak opis lub metryczka uwzględnij je również w liczbie pytań, które mają być wyświetlone.

Pytania losowane są raz, niezależnie dla każdego respondenta. Oznacza to, że przy odświeżeniu strony respondent zobaczy te same (wylosowane wcześniej) pytania.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.

Powiązane strony