Go to

Walidacja odpowiedzi

Funkcjonalność umożliwia automatyczną weryfikację poprawności wpisanych przez respondenta odpowiedzi w pola tekstowe (pytanie otwarte).

Aby ustawić walidację odpowiedzi :

  1. Edytuj pytanie Otwarte / Macierzowe otwarte.
  2. Wciśnij przycisk [S] Ustawienia.
    Validacja
  3. Wybierz typ walidacji.
  4. [Opcjonalnie] Przejdź do zakładki Języki i ustaw komunikaty błędów jakie zobaczy respondent w momencie wpisania odpowiedzi w niewłaściwym formacie.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Dostępne opcje walidacji :

  • Adres email
  • Długość tekstu

 

UWAGI. Walidacja jest dostępna tylko dla pytań Otwartych.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont AdvancedProfessional i Enterprise.