Go to

Jak ukryć pytanie w ankiecie?

SurveyLab pozwala na ukrywanie pytań w ankiecie. Dzięki temu będziesz mógł przygotować różne wersje tej samej ankiety, przeprowadzić testy A/B lub też przygotować różne wersje tej samej ankiety na różne urządzenia.

Aby ukryć pytanie :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ, aby przejść do projektu ankiety.
Projektuj ankietę
  1. Wciśnij przycisk E Edytuj pytanie.
  2. Przejdź do ustawień pytania.
  3. Wciśnij Ukryj pytanie, a następnie Zapisz.

UWAGI. Możesz również ukryć pytanie całkowicie lub korzystając z logiki jedynie dla wybranych rodzajów urządzeń – pc / laptop, tablet, mobile.

  * Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.