Go to

Otwarte

Pytanie otwarte. Ten rodzaj pytania umożliwia podanie przez respondenta odpowiedzi w postaci tekstu lub wartości liczbowych. Dodatkowo możesz aktywować walidację tekstu dla ilości wpisanych znaków lub użytego formatu.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Pytania o doświadczenia / odczucia / emocje.
 • Pogłębienie wiedzy na wybrany temat.

OPCJE

Pytanie otwarte może występować w następujących opcjach :

 • Otwarte jedna linia.
 • Otwarte wiele linii.
 • Otwarte typu esej.

[S] USTAWIENIA

Esej. Udostępnij dodatkowe miejsce na wpisanie odpowiedzi przez respondenta.

Walidacja. Ustaw walidację dla wyrażeń regularnych takich jak email lub określ liczbę wymaganych znaków dla pytania.

WYGLĄD PYTANIA

otwarte

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie Otwarte z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  Otwarte
 2. Wpisz pytanie.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Dodatkowo możesz zdefiniować wymagany format wprowadzanych danych, który rozpozna datę, kod pocztowy czy adres email, np. YYYY-MM-DD.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.