Go to

Kodowanie pytań otwartych

SurveyLab umożliwia analizę i kodowanie pytań otwartych. Dzięki temu po zebraniu wyników będziesz mógł dodatkowo opisać zapisane odpowiedzi dla pytań otwartych za pomocą tagów.

Aby edytować odpowiedzi otwarte :

  1. Wciśnij przycisk [ ]  RAPORT, aby przejść do raportu ankiety.
    Lista ankiet
  2. Wciśnij przycisk Lista odpowiedzi.
  3. Wybierz odpowiedź, którą chcesz edytować.
  4. Przejdź do pytania otwartego i wciśnij przycisk + DODAJ TAG.
    Tagowanie

UWAGI. Kodowanie pytań działa tylko dla pytań otwartych. Tagi dodaje się w raporcie ankiety po zabraniu odpowiedzi.

PRZYKŁAD TAGÓW. Obsługa; Oferta; Cena; Czas odpowiedzi

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.

Powiązane strony