Go to

360 feedback

Metoda pozwala na wysłanie zaproszeń do ankiety bezpośrednio z systemu za pomocą emaili lub SMSów. Każda wysłana wiadomość posiada indywidualny token pozwalający na śledzenie statusu odpowiedzi oraz identyfikację respondenta.

Aby wysłać zaproszenia do wypełnienia ankiety :

Kolektor

 1. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.
  DODAJ KOLEKTOR
 2. Wybierz metodę dystrybucji 360 feedback i wciśnij przycisk ZAPISZ.
  360

Ustawienia zaawansowane

MINI PANEL

Wyświetl przycisk Raportu. Wyświetl w mini-panelu przycisk umożliwiający podgląd raportu ankiety osoby ocenianej.

Pokaż sekcję Raport osoby ocenianej.

Oceniana osoba może dodać osoby oceniające. Aktywuj, aby osoba oceniana mogła samodzielnie wskazać osoby, które zaprosi do wypełnienia oceny.

ZABEZPIECZENIA I RAPORT

Wybór kolumn. Wybierz, które kolumny będą widoczne w raporcie z oceną.

Minimalna ilość odpowiedzi, aby pokazać … Ustaw ile odpowiedzi musi zostać zebranych, aby dana grupa została wyświetlona w raporcie.

Dołącz indywidulany plan rozwoju. Dodaj do raportu indywidualny plan rozwoju, który zostanie wypełniony przez osobę ocenianą.

Świadome silne strony. Zidentyfikuj automatycznie silne strony osoby ocenianej. Silna strona oznacza wysoką samoocenę oraz ocenę innych osób.

Nieświadome obszary do poprawy. Zidentyfikuj automatycznie nieświadome obszary wymagające poprawy. Nieuświadomiony obszar oznacza różną samoocenę oraz ocenę innych osób.

Zaproszenie

 1. Wciśnij przycisk Zaproszenia.
 2. Wciśnij przycisk EDYTUJ, aby edytować treść zaproszenia do wypełnienia ankiety. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
 3. [Opcjonalnie] Aktywuj przypomnienie o udziale w badaniu lub podziękowanie dla osób, które wypełniły ankietę. Przypomnienia dostaną jedynie osoby, które nie wypełniły ankiety.

UWAGI. Możesz od razu zaplanować cały projekt oraz określić kiedy respondent dostanie zaproszenie oraz przypomnienie o trwającym badaniu.

Respondenci

 1. Wciśnij przycisk Respondenci.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKTY, aby dodać kontakty do wysyłki.
 3. Wybierz metodę Import pliku.
 4. Wybierz plik z kontaktami i wciśnij przycisk ZAPISZ.
 5. Wciśnij przycisk Zbieranie odpowiedzi /  data-lazy-src=