Go to

MyPanelLab

MyPanelLab to panel badawczy online.

Korzyści

Integracja SurveyLab z MyPanelLab pozwoli Ci :

  • Przeprowadź badanie marketingowe na dowolnej próbie badawczej.

Jak działa integracja

Wszystko co potrzebujesz to konto SurveyLab. Będziemy od Ciebie potrzebiwać informacji o długości ankiety, ilości odpowiedzi którą chcesz zebrać oraz grupie do której chcesz dotrzeć tj. kraju oraz innych elementach opisujących grupę (wiek, płeć, wyształcenie, …)

Wymagany pakiet : Professional lub Enterprise.

Dowiedz się więcej : Skontaktuj się z nami.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku