Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

API token dla Zendesk

Ta integracja pozwala na automatyczne przesłanie adresu email oraz innych wybranych informacji z Zendesk do SurveyLab i następnie na tej podstawie dostosowania i wysłanie ankiety.

SURVEYLAB


KROK 1. Wygeneruj TOKEN API SURVEYLAB.

1. Przejdź do S Ustawienia konta.

konto

2. Wciśnij przycisk Integracje.

intrgracje

3. W części TOKEN API SURVEYLAB wciśnij przycisk RESET API TOKEN.

api token

KROK 2. Utwórz kolektor ankiety

1. Przejdź do listy ankiet i wciśnij przycisk Zbierz odpowiedzi.

2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.

dodaj kolektr

3. Wpisz nazwę kolektora.

nazwa kolektora

4. Wybierz mętodę dystrybucji Zaproszenia email / SMS.

metoda dystrybucji

5. Wcisnij przycisk Wiadomości.

wiadomości

6. Wybierz metodę dystrybucji email (zaproszenia email) lub embedded email (ankieta w mailu).

metoda dystryucji

7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

KROK 3. Pobierz URL kolektora API

1. Przejdź do kolektora ankiety.

2. Wciśnij przycisk API link.

api link

3. Skopiuj link ankiety (URL) i zastąp informację w nawiasach [ ... ].

Przykład

https://www.surveylab.com/api.php?apiToken=[API TOKEN]&cId=8379821739721&email=[DYNAMIC RESPONDENT EMAIL]&crk=[DYNAMIC CRK DATA]&referrer=[DYNAMIC RESPONDENT DATA]&language=[DYNAMIC LANGUAGE]

https://www.surveylab.com/api.php?apiToken=yadfhjs&cId=8379821739721&email={{ticket.requester.email}}&crk={{ticket.id}}&referrer={{ticket.url}}&language={{ticket.requester.language}}

  Opis Przykład
apiToken Token API wygenerowany w surveylab.com yadfhjs
email Email, na który system wyśle ankietę email={{ticket.requester.email}}
crk Response Key (must be unique) crk={{ticket.id}}
refferer Dowolna informacja referrer={{ticket.url}}
language Język ankiety language={{ticket.requester.language}}
custom1 Dowolna informacja (pole custom 1) custom1={{ticket.id}}
custom2 Dowolna informacja (pole custom 2) custom2={{ticket.id}}
... ... ...
custom8 Dowolna informacja (pole custom 8) custom8={{ticket.id}}
 

NOTE. Para email i crk musi być unikalna dla danego Kolektora. Oznacza to, że dla opisanego powyżej przykładu możesz posiadać jedną ankietę dla jednego ticketu. Jeżeli potrzebujesz więcej odpowiedzi dla jednego ticketu wtedy crk musi być bardziej złożone i musisz dodać dodatkowe informację, które zapewnią unikalność crk.


ZENDESK


KROK 4. Ustaw Extensions w Zendesk

 1. Zaloguj się do Zendesk i przejdź do panelu administratora (Admin)
 2. Przejdź do Extensions
 3. Wciśnij przycisk add target
 4. Wybierz URL target »
 5. Ustaw [1] Title, [2] URL target (URL, który skopiowałeś z SurveyLab) i [3] Attribute name
 6. Wciśnij przycisk [4] Submit

extensions configuration

UWAGI. URL
 1. Jeśli kopiujesz adres URL lub jego część (np. API token) sprawdź czy nie zawiera on zbędnych spacji.
 2. Korzystaj z podpowiedzi Zendesk.
 3. Możesz dodać zmienne tylko raz.
 
UWAGI. Submit / testy
 1. Domyślna akcja przycisku Submit to wysłanie pingu do adresu API URL, jeśli wykonana poprawnie testowy email powinien być widoczny na liście kontaktów przypisanych do kolektora (np. customer@example.com).
 2. Jeśli pomyślnie przetestowałeś utworzone rozszerzenie (Extension), zmień akcję przycisku Submit na Create target i wciśnij przycisk Submit.

KROK 5. Ustaw wyzwalacze (Triggers) w Zendesk

 1. Przejdź do Triggers
 2. Wciśnij przycisk Add trigger
 3. Meet ALL of the following conditions wciśnij przycisk Add condition i następnie wybierz wybierz Status | IsSolved
 4. Actions wciśnij przycik Add action i następnie Notify target | SurveyLab survey
 5. Wpisz wiadomość (Message)
 6. Wciśnij przycisk Create
triggers configuration

UWAGI. Pamiętaj, że wiadomość wyzwalacza (triggera) w Zendesk nie może być pusta.