Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy po zakończeniu ankiety mogę wyświetlić jedynie informację „Dziękujemy za wypełnienie ankiety”

Użytkownik konfigurując kolektor ankiety może zdecydować, w jaki sposób ankieta zachowa się po zakończeniu badania.

Aby przejść do ustawień kolektora należy po stworzeniu ankiety wybrać opcję Ustawienia. Następnie w ustawieniach podstawowych wybrać jedną z dostępnych opcji.

Dostępne opcje zachowania ankiety po zakończeniu to :

  1. Przekierowania na wybraną stronę (domyślne ustawiona jest strona mysuveylab.com).
  2. Zamknięcie zakładki / okna przeglądarki.
  3. Wyświetlenie raportu badania.
  4. Rozpoczęcie nowej ankiety.
  5. Generuj kod konkursowy.
  6. Wyświetl token.