Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Zbieranie wyników za pomocą widgeta www

Widget to zazwyczaj mała ankieta, która może zostać umieszczona na stronie www lub w aplikacji mobilnej w postaci pływającego obiektu. Widget może mieć dowolną postać i wielkość. Standardowo widgety mają szerokość 320 px, ale mogą być powiększone do dowolnego rozmiaru.

Widget możesz wywołać w dowolnym momencie np. po upływie określonego czasu lub w momencie wykonania określonej czynności przez osobę odwiedzającą stronę.

Dostępne metody wywoływania widgeta (reguły wyświetlające i ukrywające widget) :

  • Po upływie określonego czasu.
  • Po przewinięciu strony o określoną ilość px lub %.
  • W momencie próby opuszczania strony.
  • Jeśli URL strony zawiera określoną informację / ciąg znaków.
  • Jeśli HTML tag zawiera określony ciąg znaków.

Aby utworzyć widget www :

1. Wybierz ankietę, dla której chcesz zebrać wyniki.
2. Wciśnij przycisk Zbierz odpowiedzi, aby przejść do listy kolektorów i utworzyć nowy kolektor.
3. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.

  dodaj kolektor

4. Wybierz metodę dystrybucji Link URL / Widget WWW.
5. Wciśnij przycisk Widget (lewe menu).

  Widget

6. Wciśnij przycisk + DODAJ REGUŁĘ, aby ustawić parametry (reguły wyświetlające i ukrywające widget).
7. Skopiuj i wklej kod widgeta w sekcji BODY na stronie www, na której będzie on widoczny.

Kopiuj kod

9. Jeśli chcesz przekazać do widgeta dodatkowe parametry / informacje, po MSL.cId umieść :

MSL.respondent = {
firstName: "Artur",
custom1: "test"
};

Przykład

<script>
var MSL = MSL || { };
MSL.cId = '44dc9a5d0e8098d5f52e47d645128749168f19c67';

MSL.respondent = {
firstName: "Artur",
custom1: "test"
};

(function(s,u,r,v,e,y,l,a,b){ a=u.createElement(r);s[e][r]=v; b=u.getElementsByTagName(r)[0];a.async=1;a.src=v;b.parentNode.insertBefore(a,b);}) (window,document,'script','https://cdn.surveylab.com/inc.js/min/widget.js','MSL');
</script>

Dostępne parametry :
 
Parametr Opis
firstName Imię
secondName Nazwisko
email Email
phone Telefon
custom1 Custom 1
custom2 Custom 2
... ...
custom8 Custom 8

10. Wciśnij przycisk Rozpocznij zbieranie danych, aby aktywować kolektor.

Osoby odwiedzające Twoją stronę zobaczą widget dokładnie w tym momencie, w którym sobie tego życzysz. Zgodnie z ustawieniami widgeta.

Jeśli chcesz zmienić kolorystykę widgeta przejdź do części Motyw w projekcie ankiety i wybierz jedne z dostępnych motywów ankiet lub przygotuj własny.

Aby skonfigurować integracje z Google Analytics przejdź do zakładki Konta | Integracje.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.